Viešo ir privataus sektorių partnerystė

Turėdami ilgametės darbo patirties valstybės institucijose, gerai išmanydami valstybės valdymo aparatą bei valstybinio reguliavimo specifiką, esame kompetentingi ir pajėgūs prisidėti prie sėkmingos viešo ir privataus sektorių partnerystės užtikrinimo, vertinti rizikas, ruošti pasiūlymus bei rengti sutartis ir administruoti jų įgyvendinimą, organizuoti bendradarbiavimą bei įgyvendinti bendrus projektus, rengti ataskaitas.

Turime ekspertinės patirties rinkimų teisės srityje.