Migracijos ir prieglobsčio teisė

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, migracijos ir prieglobsčio suteikimo teisės klausimai tapo ypač aktualūs.

Jūs galite pasitikėti mūsų ilgamete ir įvairiapuse patirtimi atstovaujant prieglobsčio prašytojams Lietuvos valstybės institucijose bei teismuose. Sėkmingai atstovavome jau daugiau nei 300 užsieniečių, prašančių prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, interesams.

Mūsų kompetenciją bei patirtį migracijos ir prieglobsčio teisės srityje pripažįsta ir vertina ne tik mūsų atstovaujami užsieniečiai, bet ir valstybės institucijos, teismai. Taip pat konsultuojame imigracijos ir  pilietybės suteikimo klausimais.