Komercinė ir įmonių teisė

Konsultuojame verslo subjektus įvairiais verslo steigimo ir administravimo klausimais. Mūsų komanda padeda augti Jūsų verslui priimant teisingus verslo sprendimus ir užtikrina, kad bus suteiktos įvairiapusės teisės paslaugos – nuo įmonės steigimo, akcijų perleidimo ir veiklos administravimo iki įvairių sutarčių rengimo ir dalyvavimo sandorių sudaryme bei jų vykdymo priežiūros.

Rengiame bei administruojame įmonių sudaromas sutartis, atliekame sutarčių bei įmonės vidaus dokumentų teisinį vertinimą, atstovaujame įmonėms derybose su klientais.

Taip pat teikiame vienkartines ir nuolatines įmonių vidaus dokumentų rengimo ir administravimo paslaugas.

Atstovaujame verslininkams įvairiose valstybės institucijose, padedame susiorientuoti valstybinio reguliavimo sistemoje, profesionaliai rengiame oficialius raštus, paklausimus, atsakymus valstybės institucijoms.