Ekspertinė veikla

Mokslinė veikla bei akademinė patirtis leidžia mūsų advokatams ne tik spręsti  praktines Klientų problemas, bet ir pateikti kompleksinį sudėtingų situacijų vertinimą, pateikti įžvalgas bei rekomendacijas. Mūsų komandos nariai, būdami savo sričių ekspertais, gali pateikti nepriklausomas kompetentingas ekspertines išvadas tarptautinės jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismų ir arbitražo sprendimų pripažinimo, šeimos bylų, vykdymo proceso ir kitais teisės klausimais.

Tokios išvados padėjo kolegoms sėkmingai išspręsti bei užbaigti ne vieną Klientų bylą Rusijoje, Vokietijoje, JAV ir kt.

Mes taip pat turime patirties rengiant teisės aktų projektus ir jų lydimuosius dokumentus, koncepcijas, galimybių studijas bei jas įgyvendinant. Vedame mokymus profesionalams, skaitome pranešimus konferencijose, dalyvaujame įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.