Bylos su užsienio elementu

Specializuojamės civilinėse ir šeimos bylose su užsienio elementu, kai ginčo šalys yra skirtingose valstybėse ir reikia nustatyti tarptautinį bylos teismingumą, ginčui taikytiną teisę, įvertinti teismo sprendimo įvykdymo perspektyvas,  surinkti įrodymus ar įteikti procesinius dokumentus kitoje valstybėje.

Mes konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame bylose dėl užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, taip pat taikant laikinąsias apsaugos priemones užsienyje.

Turime sėkmingos patirties taikant Europos vykdomojo rašto, Europos mokėjimo įsakymo, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūras.