Primename, kad įsigaliojus naujam Darbo kodeksui atsirado papildomų pareigų darbdaviams

LEXEM maloniai primena, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Darbo kodeksas, kuriame atsirado papildomų pareigų darbdaviams, susijusių su esamų vidaus lokalinių aktų peržiūra ir/ar naujų vidaus lokalinių teisės aktų priėmimu.

Advokatas Karolis Merkevičius

Ryšium su tuo:
– Bendrovėms, kuriose dirba vidutiniškai iki 20 darbuotojų, atsirado pareiga parengti ir supažindinti visus darbuotojus su Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
– Bendrovėms, kuriose darbuotojų skaičius sudaro vidutiniškai 20 ir daugiau asmenų, atsirado pareiga parengti ir patvirtinti darbo užmokesčio sistemą, prieš tai įvykdžius konsultavimo ir informavimo procedūras su darbo taryba.
– Primintina, jog pastarosios (darbo tarybos) darbdavių iniciatyva privalėjo būti sudarytos dar iki 2018 m. sausio 1 d. tose bendrovėse, kuriose darbuotojų skaičius sudaro vidutiniškai 20 ir daugiau asmenų.
– Tuo tarpu bendrovėms, kuriose darbuotojų skaičius sudaro vidutiniškai 50 ir daugiau asmenų, privalu parengti ir supažindinti visus darbuotojus su darbuotojų asmens duomenų saugojimo bei lygių galimybių politikomis. Tokių politikų parengimas ir priėmimas (ypač dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo) yra rekomenduotinas ir mažesnėms bendrovėms.
– Bendrovėms, turinčioms su darbuotojais susitarimų dėl nekonkuravimo, privaloma peržiūrėti jose numatytus kompensacijų dydžius ir kitas sąlygas.
– Bendrovėms, turinčioms su darbuotojais susitarimų dėl konfidencialios informacijos apsaugos, rekomenduojame peržiūrėti šių susitarimų turinį ir nustatyti jose netesybas už įsipareigojimo saugoti konfidencialią informaciją pažeidimus, jeigu tai dar nėra padaryta.
– Būtina parengti ir patvirtinti kitus susijusius aktualius šmonės vidaus dokumentus.

Jeigu iki šiol neturite pasirengę ar peržiūrėję visų (ar dalies) aukščiau nurodytų bendrovės vidaus lokalinių teisės aktų, APB Lexem komanda yra pasirengusi padaryti tai už Jus.