Karolis Merkevičius

 • k-merkevicius_sgka_legal-medium

 • Advokatas, asocijuotas partneris

  Kontaktai:


  Karolis Merkevičius 2013 m. įgijo Civilinės teisės specializacijos teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Jo magistro baigiamojo darbo tema: “Juridinio asmens vadovų atsakomybė už juridinio asmens prievoles”. Nuo 2016 m. vasario mėn. Karolis Merkevičius užsiima advokato profesine veikla. Advokatas konsultuoja klientus įvairiais teisės klausimais, atstovauja klientų interesams derybose bei teisminiuose ginčuose.


  Specializacija

  • Sutarčių ir prievolių teisė
  • Komercinė ir įmonių teisė
  • Viešieji pirkimai
  • Paveldėjimo teisė
  • Draudimo teisė
  • Vadovų civilinė atsakomybė
  • Migracijos ir prieglobsčio teisė
  • Darbo teisė
  • Teisminiai ginčai

  Patirtis

  2017 m. ir dabar – Advokatas/Asocijuotas partneris, Advokatų profesinė bendrija LEXEM.

  2016–2017 m. – Advokatas, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2015 – 2016 m. Advokato padėjėjas, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2013 – 2015 m. Advokato padėjėjas, Advokatės K. Čirbaitės kontora.

  2011 – 2013 m. Advokato padėjėjas, Advokato G. Tamošiūno kontora.

  2011 m. balandžio – liepos mėn.  Teisininkas, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2008 m. liepos – rugpjūčio mėn. Teisininkas, Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai.


  Išsilavinimas

  Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2013 m.

  Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2011 m.


  Narystė

  Lietuvos advokatūra

  Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija

  ELENA (European Legal Network on Asylum) nacionalinio tinklo narys


  Publikacijos

  Kasacijos ribojimo pagrindai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.
  Karolis Merkevičius, Audrius Klangauskas, Mokslinės minties šventė, 2010 m.

  Teisėjų drausminė atsakomybė. Taikymo procedūra, praktika ir problematika.
  Karolis Merkevičius, Mokslinės minties šventė, 2011 m.


  Konferencijos ir kvalifikacijos kėlimas

  Advokatų veikla Lietuvoje: reguliavimo ir teisinių paslaugų teikimo naujovės.
  Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos konferencija, Vilnius, 2011 m.

  Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai.
  Mykolo Romerio universiteto tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, Vilnius, 2011 m.

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Problemos ir sprendimai.
  Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos advokatūros tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, Vilnius, 2012 m.

  Advokato profesija besikeičiančioje visuomenėje.
  Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos konferencija, Vilnius, 2012 m.

  Europos mokėjimo įsakymo ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros vartotojų teisių apsaugos kontekste.
  Lietuvos vartotojų instituto ir Lietuvos advokatūros seminaras, Vilnius, 2012 m.

  Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas: tarp poreikių, lūkesčių ir realybės.
  Mykolo Romerio universiteto ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos seminaras – diskusija, Vilnius, 2012 m.

  Iššūkiai Lietuvos šeimos teisei.
  Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos notarų rūmų ir Lietuvos apeliacinio teismo konferencija, Vilnius, 2012 m.

  Nuo ko pradėti, norint investuoti Europos valstybėse.
  Advokatų kontoros „GLIMSTED” konferencija, Vilnius, 2012 m.

  Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga.
  Mykolo Romerio universiteto tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, Vilnius, 2012 m.

  Kontrabandos kontrolė Lietuvoje: situacija, problemos, sprendimai.
  Teisės instituto seminaras, Vilnius, 2012 m.

  Pabėgėlių teisės.
  Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ir Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovės Lietuvoje mokymai, Vilnius, 2012 m.

  Pabėgėlio statuso apibrėžimas.
  Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro Jungtinių Tautų Pabėgėlių Agentūros regioniniai mokymai, Vilnius, 2013 m.

  Dėl persekiojimo ir bendrosios prievartos, persekiojimo ir baudžiamojo persekiojimo, prievolės vengimo, priežastinio ryšio, priskirtos priežasties, socialinių grupių, įrodinėjimo pareigos, valstybės pareigos bendradarbiauti su prieglobsčio prašytoju, faktų nustatymo, patikimumo įvertinimo ir kilmės valstybės informacijos.
  Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro Jungtinių Tautų Pabėgėlių Agentūros Baltijos ir Šiaurės šalių regioninio biuro atstovybės Lietuvoje mokymai, Vilnius, 2013 m.

  Užsieniečių sulaikymas Lietuvoje ir išsiuntimas/grąžinimas į kilmės valstybę.
  Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos mokymai, Vilnius, 2014 m.

  Advokatų veiklos vertinimo tendencijos: vartotojų teisių apsauga Lietuvos advokatūroje.
  ELSA ir Lietuvos advokatūros konferencija, Vilnius, 2015 m.

  Arbitražas ir teismai: kooperacija ar konkurencija?
  Advokatų kontoros GLIMSTEDT konferencija, Vilnius, 2015 m.

  Tarpkultūriškumas teisinėje praktikoje. Mišrios šeimos Lietuvoje.
  Tarptautinės migracijos organizacijos konferencija, Vilnius, 2015 m.