Eglė Vrubliauskienė

 • egle-klimaviciute-medium

 • Advokatė

  Kontaktai:


  Eglė Vrubliauskienė 2012 m. apgynė Europos verslo teisės specializacijos (anglų kalba) teisės magistro laipsnį. Jos magistro baigiamojo darbo tema: “Nuostolių atlyginimas esant ikisutartinei atsakomybei” (anglų kalba).  Advokatės profesinę veiklą Eglė vykdo nuo 2015 m. Profesinė patirtis sukaupta konsultuojant klientus teisės klausimais ir atstovaujant jų interesams teismuose bei kitose institucijose.


  Specializacija

  • Sutarčių ir prievolių teisė
  • Komercinė ir įmonių teisė
  • Migracijos teisė ir prieglobsčio teisė
  • Viešieji pirkimai
  • Šeimos teisė
  • Teisminiai ginčai
  • Inovatyvus verslo skolų e-priteisimas

  Patirtis

  2016 m. rugpjūčio mėn. ir dabar – Advokatė, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2015-2016 m. Advokatė, Advokatų profesinė bendrija TVINS.

  2012-2015 m. Advokato padėjėja, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2011-2012 m. Teisininkė, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.


  Išsilavinimas

  Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2012 m.

  Nacionalinis Atėnų ir Kapodistrijo Universitetas (Erasmus mainų programa), 2009 – 2010 m.

  Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2010 m.


  Narystė

  Lietuvos advokatūra

  Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija

  ELENA (European Legal Network on Asylum) nacionalinio tinklo narė


  Publikacijos

  “Determination of damages under pre-contractual liability”, Magistro baigiamasis darbas, 2012 m.


  Konferencijos ir kvalifikacijos kėlimas

  Grupės ieškinys po vienerių metų. Modelinis procesas ABTĮ naujovėse. Ką keisti ir ko siekti?
  Lietuvos Advokatūra, ELSA, Teisingumo Ministerija, Vilnius, 2016 m.

  Ar internetas turi teisę į tavo asmenybę?
  Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, Vilnius, 2016 m.

  Arbitražas ir teismai: kooperacija ar konkurencija?
  GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai, Vilnius, 2015 m.

  Daiktinės teisės taikymo aktualijos ir gynimo problemos.
  Lietuvos Advokatūra, Vilnius, 2015 m.

  Alternatyvių sulaikymui priemonių prieinamumo prieglobsčio prašytojams Lietuvoje gerinimas.
  VšĮ „Darnios visuomenės centras“, Vilnius, 2014 m.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos panaudojimas prieglobsčio ir imigracijos teisėje.
  ELENA (European Legal Network on Asylum) ir Leideno universiteto Imigracijos teisės institutas, Leidenas (Nyderlandų Karalystė), 2014 m.

  Užsieniečių sulaikymas Lietuvoje ir jų išsiuntimas į kilmės valstybę.
  Lietuvos Raudonasis Kryžius, Vilnius, 2014 m.

  Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro regioniniai pabėgėlio statuso apibrėžimo mokymai.
  Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra, Vilnius, 2013 m.

  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus seminaras, skirtas praktikams, dalyvaujantiems nagrinėjant prieglobsčio prašymus ir apeliacinius skundus.
  Lietuvos Raudonasis Kryžius, Vilnius, 2013 m.

  Privatinės teisės tyrimai.
  Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, Vilnius, 2013 m.

  Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės: nukentėjusios šalies teisės ir teismo diskrecija taikant pažeistų teisių gynybos priemones (pranešėjas Simon Whittaker, anglų k.).
  Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras, Vilnius, 2012 m.


  Projektai

  2014 m. gruodžio mėn. – 2015 m. balandžio mėn. Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas) (mokinių profesinis veiklinimas) – mokinių profesinio veiklinimo vizitų konkrečioje bendrijoje koordinatorė, mentorė.

  2011 m. – nacionalinės teisminio proceso inscenizacijos „STart“ (tema: Finansinių priemonių ir jų rinkos teisė) dalyvė, 3-os vietos laimėtoja.

  2011 m. – projekto „Mentoringas jauniesiems teisininkams“ dalyvė.