dr. Laura Augytė – Kamarauskienė

 • laura-kamarauskiene_2_sgka-medium

 • Advokatė, vadovaujanti partnerė/ Arbitrė

  Kontaktai:


  Laura Augytė-Kamarauskienė privačią advokatės praktiką pradėjo 2009 m. Sukaupta daugiau nei dešimties metų teisinio darbo ir profesinė patirtis suteikė pasitikėjimo įsteigti savo advokatų kontorą ir suburti jauną bei veržlią komandą, kuri išaugo į Advokatų profesinę bendriją SGKA Legal, kurioje šiuo metu sėkmingai dirba daugiau kaip dešimties žmonių komanda.

  Advokatė dirba su tiek privačiais, tiek su verslo Klientais, taip pat viešojo sektoriaus institucijomis, konsultuoja sudėtingais teisės klausimais, atstovauja Klientų interesams derybose ir teisminiuose ginčuose, taip pat taiko mediaciją ir padeda siekti efektyvių sprendimų. Ilgametė ir įvairiapusė teisinio darbo patirtis leidžia įsiklausyti ir tiksliai išgirsti Klientų poreikius, pasiūlyti jiems kompleksinius, netradicinius bei ilgalaikius sprendimus nuo idėjos iki jos įgyvendinimo.

  Greta praktinės advokatės veiklos, dr. Laura Augytė-Kamarauskienė dėsto Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės institute. Taip pat nuolat veda mokymus teisėjams bei teisėjų padėjėjams, advokatams, notarams, antstoliams, bankų darbuotojams tarptautinio ir ES civilinio proceso temomis, dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, rengia nepriklausomas ekspertines išvadas teisės klausimais. Taip pat turi patirties ir dirba teisėkūros srityje.


  Specializacija

  • Teisminiai ginčai ir mediacija– civilinės ir šeimos bylos
  • Bylos su užsienio elementu (cross border cases), užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas, arbitražas
  • Tarptautinis ir ES civilinis procesas: teismingumas, taikytina teisė, sumariniai procesai
  • Notariato ir sutarčių teisė
  • Draudimo teisė ir profesinė civilinė atsakomybė
  • Migracijos bei prieglobsčio teisė
  • Viešo ir privataus sektorių partnerystė
  • Mokymai ir ekspertinė veikla, tarptautiniai ir nacionaliniai projektai

  Patirtis

  Nuo 2017 m. ir dabar – Advokatė/Vadovaujanti partnerė, Advokatų profesinė bendrija LEXEM.

  2009 – 2017 m – Advokatė/Partnerė, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2004 m. ir dabar – Lektorė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės institutas.

  Nuo 2018 m. ir dabar –  nepriklausoma valdybos narė, UAB “Vilniaus viešasis transportas”

  2012 – 2017 m. – Vyriausiosios rinkimų komisijos narė.

  2008 – 2009 m. Partnerė/Tarptautinių projektų vadovė, UAB „Teisė ir komunikacija“.

  2007 – 2008 m. Patarėja teisės ir tarptautinių santykių klausimais, Lietuvos notarų rūmai.

  1997 – 2007 m. Vyresnioji, vėliau – vyriausioji specialistė, departamento direktoriaus pavaduotoja, Teismų departamentas prie  LR TM; Teisingumo ministerija – Tarptautinės teisės departamentas, Teisinių institucijų departamentas.


  Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

  Socialinių mokslų daktaro laipsnis (Teisė, 01 S), Mykolo Romerio universitetas, 2008 m. Disertacijos tema: “Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas civiliniame procese”.

  Teisininko kvalifikacija (vienpakopės teisės studijos), Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, 2000 m.

  Laura Augytė – Kamarauskienė taip pat stažavosi Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje (Šveicarija), Max Planck užsienio šalių ir tarptautinės privatinės teisės Institute Hamburge (Vokietija), Europos Tarybos ir Latvijos Universiteto Žmogaus teisių instituto organizuotoje vasaros mokykloje Rygoje (Latvija), yra baigusi Mediacijos mokyklą bei išklausiusi Vilniaus komercinio arbitražo teismo Arbitrų akademijos įvadinius kursus arbitrams, nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose.


  Narystės

  Lietuvos Advokatūros narė

  Lietuvos advokatūros Civilinio proceso teisės komiteto pirmininkė

  Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojama arbitrė

  Lietuvos teisininkų draugijos narė

  Europos Komisijos nepriklausoma ekspertė Teisingumo, laisvės ir saugumo srityje 2012-2014 m., 2016-2020 m.

  ELENA (European Legal Network on Asylum) nacionalinio tinklo narė


  Skaityti pranešimai

  Tarptautinė teisinė pagalba civiliniame procese
  Lietuvos Teisės Universiteto Teisės fakulteto mokslinė – praktinė konferencija „Civilinių teisių įgyvendinimo doktrinos ir praktikos klausimai; Civilinio proceso kodekso taikymo praktinės problemos“, 2003 m. lapkričio 28 d.

  Lietuvos teismų sprendimų įvykdymo užsienio valstybėse prielaidos ir tvarka
  Mykolo Romerio Universiteto mokslinė-praktinė konferencija „Civilinių teisių įgyvendinimo ir gynimo aktualūs klausimai“, 2004 m. lapkričio 26 d.

  Praktiniai Lietuvos teismų sprendimų pripažinimo užsienio valstybėse aspektai: antstolio vaidmuo šiame procese
  Tarptautinė konferencija, organizuota Lietuvos antstolių rūmų kartu su Tarptautine antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga (UIHJ), 2004 m. spalio 21-22 d., Vilnius

  Procesinių dokumentų įteikimas užsienyje
  Europos Sąjungos teisingumo erdvės įgyvendinimas
  Mokymų programa trečiosioms šalims (Makedonijai) „Vykdymo procedūrų reforma siekiant teisingumo efektyvinimo“, organizuota Karališkosios Olandijos Teismo Antstolių Asociacijos ir Lietuvos antstolių rūmų, 2005 m. balandžio 17-30 d., Vilnius

  Europos Sąjungos reglamentų ir direktyvų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje: kaip tai vyksta Lietuvoje, kas renkamasi
  MATRA projektas „Naujojo Lietuvos CPK įgyvendinimas – nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai” baigiamoji konferencija, 2006 m. birželio 8 d., LR Teisingumo ministerija, Vilnius
  Teisinės galimybės išieškojimą pagal vekselį vykdyti užsienio valstybėje, jo pripažinimas ir vykdymo ypatumai, Europos vykdomasis raštas
  Advokatų kontoros „Foigt ir partneriai/Regija Borenius“ ir Lietuvos antstolių rūmų tarptautinė konferencija „Vekselis: nuo pasirašymo iki įvykdymo“, 2007 m. gegužės 30 d., Vilnius

  Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose. Lietuvos patirtis, aktualijos ir perspektyvos
  TAIEX seminaras „Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose“, 2008 m. vasario 28 d., Vilnius
  Vieningas teismų sprendimų vykdymas vieningoje Europos Sąjungos teisingumo erdvėje: Europos vykdomasis raštas, Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra.
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės“, 2009 m. gegužės 22 d., Kaunas, Vytauto Didžiojo Universitetas

  Teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo ypatumai civilinėse bylose su užsienio elementu.
  Mykolo Romerio universiteto tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste”, 2010 m. lapkričio 25 d., Vilnius

  Šeimos bylų su užsienio elementu nagrinėjimo ypatumai: Lietuvos patirtis.
  Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai”, 2011 m. spalio 13-14 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilnius

  Tarptautinių ieškinių dėl nedidelių sumų ateitis: Lietuvos patirtis.
  Apvaliojo stalo diskusija: Tarptautinių ginčų dėl nedidelių sumų ateitis, 2012 gegužės 25-27 d., Stambulas (Turkija)

  Europos ieškinių dėl nedidelių sumų bei Europos mokėjimo įsakymo procedūros: privalumai ir trūkumai.
  Lietuvos vartotojų instituto konferencija „Europos mokėjimo įsakymas ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros: ar apsaugoti vartotojai“, 2013 m. vasario 22 d., Vilnius.

  Šeimos bylų, turinčių užsienio elementą, nagrinėjimo ypatumai.
  Klaipėdos apygardos teismo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos konferencija „Teisminis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje civilinėse ir baudžiamosiose bylose: iššūkiai ir perspektyvos“, 2013 m. balandžio 19 d., Klaipėda

  Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros inkorporavimas į nacionalinę procesinę teisę: Lietuvos patirtis.
  Tarptautinė konferencija – Lietuvos pirmininkavimo ES renginys „Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – kaip civilinės teisės instrumentai užtikrina Europos Sąjungos piliečių interesus“, 2013 m. rugsėjo 12-13 d., Vilnius

  Bendra Europos teisingumo erdvė: siekiamybė ar realybė?
  Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Teismo sprendimų vykdymas kaip sąlyga efektyviai teisminei gynybai“, 2013 m. spalio 24-25 d., Vilnius

  Paveldėjimo teisiniams santykiams taikytina teisė ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 taikymo perspektyvos.
  Tarptautinė konferencija “Teisiniai ir notariniai veiksmai – Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiuose”, 2014 m. gegužės 23 d., Seinai (Lenkija)


  Publikacijos

  Tarptautinė teisinė pagalba civiliniame procese
  Jurisprudencija. Lietuvos teisės universitetas. Mokslo darbai Nr. 57(49), Vilnius, 2004.

  Lietuvos teismų sprendimų pripažinimo užsienio valstybėse aspektai
  Jurisprudencija. Mykolo Romerio universitetas. Mokslo darbai Nr. 69 (61), Vilnius, 2005.

  Europos Sąjungos reglamentų ir direktyvų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje.
  Lietuvos teismų sprendimų pripažinimas užsienio valstybėse: teisinis reglamentavimas Europos Sąjungos ir tarptautinėje teisėje.
  Lietuvos CPK įgyvendinimo problemos. Nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai: kolektyvinė monografija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007. ISBN 9955-30-000-0.

  Lietuvos teisinis bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis
  Valstybė ir žmogaus teisės. LR TM ir UNDP leidinys, Vilnius, 2005. ISBN 9955-590-35-1.

  Dokumentų įteikimo civilinėse bylose paslauga Europos Sąjungoje (publikacija rusų k.).
  Научные труды. Российская академия юридических наук. Москва: Юрист, 2006.
  ISBN 5-94103-214-5. ISBN 5-94103-215-3.

  Išieškojimas pagal vekselį užsienyje: Europos vykdomasis raštas
  Notariatas Nr. 1. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2007. ISSN 1822-8127.

  Kas yra tikrasis notaro paslaugos įkainis?
  Notariatas Nr. 3. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2007. ISSN 1822-8127.

  Išieškojimo galimybės pagal vekselį ar čekį užsienyje: Europos vykdomasis raštas
  Verslo žinios, 2007 m.

  Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas civiliniame procese
  Disertacija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-19-098-1.

  Vykdymo proceso perkėlimo į elektroninę terpę koncepcija.
  Studija (bendraautorė). Vilnius: Teisė ir komunikacija, 2009. ISBN 978-609-8018-00-4.

  Vieningas teismų sprendimų vykdymas vieningoje Europos Sąjungos teisingumo erdvėje: Europos vykdomasis raštas, Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra
  Tarptautinė mokslinės konferencijos medžiaga. „Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės“. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2009 (elektroninis išteklius). ISBN 9789955125280.

  Ar perduoti notarams civilinės metrikacijos įstaigų funkcijas?
  Notariatas Nr. 9. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2010. ISSN 1822-8127.

  Europos vykdomojo rašto procedūros įgyvendinimas – Lietuvos patirtis.
  Jurisprudencija : mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2010, 4(122).

  Teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo ypatumai civilinėse bylose su užsienio elementu.
  2010 m. lapkričio 25 d. vykusios Mokslinės praktinės konferencijos “Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste” medžiaga (elektroninis išteklius, ISBN 978-9955-19-227-5).

  Teismų sprendimų šeimos bylose su užsienio elementu vykdymas – Lietuvos patirtis (anglų k.).
  Stauskienė Egidija, Gumuliauskienė Laura.
  „Septintieji metai kaip Europos Sąjungos valstybės narės: ekonomika, politika, teisė“. Tarptautinės konferencijos, vykusios 2011 m. gegužės 6-7 d. Rygoje, medžiaga. ISBN 978-9934-8114-3-2.

  Antstolio procesinių veiksmų atlikimas elektroniniu būdu: galimybės ir problemos.
  Višinskis Vigintas, Gumuliauskienė Laura.
  Jurisprudencija : mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, 19(2).

  Europos mokėjimo įsakymo ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros: kaip vartotojas gali jomis pasinaudoti?
  Praktinis vadovas. Lietuvos vartotojų institutas, 2012. ISBN 9789955783107.

  Teisinė tarpkultūrinė kompetencija dirbant su trečiųjų šalių piliečių šeimomis.
  Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis. Tarptautinė Migracijos Organizacija, 2013. ISBN 978-9955-697-32-9.

  Notariato aktualijos.
  Gumuliauskienė Laura, Dalija Svirbutienė.
  Jurisprudencija : mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2013, 20(3).

  Tarptautinė privatinė teisė.
  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų.
  Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

  Ar Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra yra pakankamai patraukli, kad būtų išplėsta už ES: Lietuvos požiūris (anglų k.).
  Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra ir nedidelių pokyčių filosofija.
  Kolektyvinė monografija. Monrealis: Les Éditions Thémis, 2014

  Pasaulio valstybių konstitucijos. III tomas : [moksliškai komentuoti=”” vertimai=””][/moksliškai]. ISBN 9789955198079 (3 tomas).
  Bendraautorių kolektyvas. Mykolo Romerio universitetas, 2016.