Dar daugiau galimybių atgauti skolas Europos Sąjungoje

laura-kamarauskiene_2_sgka-mediumKonsultuoja advokatė
dr. Laura Augytė – Kamarauskienė

Žodis skola nėra malonus nei tam, kuris yra  skolingas, nei tam, kam kažkas yra skolingas. Tačiau realybė yra tokia, jog pastaruoju metu  šis reiškinys yra paplitęs vis plačiau ir vis  dažniau tenka susidurti su skolų susigrąžinimu. Neretai skolų ir skolininkų tenka ieškoti ne tik  Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, užsienyje.  Skolų susigrąžinimas šiuo, ne pačiu  ekonomiškai pakiliausiu metu aktualus tiek  verslo subjektams, kurie turėjo sėkmingus  daugiatūkstantinius kontraktus su užsienio  partneriais, tiek paprastiems žmonėms, kurie  turėdami šiek tiek „laisvų” pinigų geranoriškai juos paskolino, pasirašydami paprasčiausią skolos raštelį ar vekselį, tikėdamiesi už keletą procentų šiek tiek pasididinti turimas sumas.  Deja, atsitiko taip, kad užsienio partneriams sustojo prekyba ar apmokėti vėluoja dar kiti partneriai, o todėl šie vėluoja apmokėti už prekes ar paslaugas partneriams Lietuvoje, arba pinigų pasiskolinęs kaimynas staiga neteko darbo ir išvyko uždarbiauti svetur taip ir negrąžinęs skolos.

Žinoma, bylinėtis teisme, nėra malonus dalykas, tačiau iš esmės tai vienintelė priemonė apginti savo teises ir interesus ir teisėtai susigrąžinti skolą. Jei turite vekselį, galbūt Jums ir pavyks išvengti teismo: tiesiog galite kreiptis į notarą, kad šis atliktų vykdomąjį įrašą neapmokėtame vekselyje ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Net jei vekselio neapmokėjęs skolininkas išvyko į užsienį, galite prašyti notaro išduoti Jums Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, kurį, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (EB) Nr. 805/2004, nustatyta tvarka, galėsite pateikti vykdyti bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Daniją).
Siekiant apsaugoti savo interesus, dar prieš pasirašant verslo sutartis, derėtų pagalvoti apie galimus jų nesilaikymo ar pažeidimo atvejus, ir išsiderėti sau palankiausias ginčų sprendimo sąlygas. Tikriausiai niekas neginčys, jog bylinėtis, jei jau su užsienio verslo partneriais nepavyksta ginčo dėl sutarties išspręsti ar apmokėjimo išsireikalauti derybų keliu, bylinėtis geriau savo valstybės teisme. Jei sutartyje nėra specialios nuostatos, kad ginčai dėl sutarties bus sprendžiami Lietuvos teismuose, paprastai galioja bendra taisyklė: ieškinį reikia pateikti skolininko gyvenamosios ar buvimo vietos valstybės teismui, o tai reiškia, kad jei Jūsų verslo partneris yra Vokietijos ar Didžiosios Britanijos įmonė, dėl skolos susigrąžinimo turėsite kreiptis į šių valstybių teismus pagal šių valstybių nacionalinę teisę, o tai tikrai nėra paprasta.

Siekdama palengvinti tokių situacijų sprendimą bei užtikrinti efektyvų teismų sprendimų vykdymą bei skolų susigrąžinimo mechanizmą visoje Europoje, Europos Sąjunga nuo 2008 m. gruodžio 12 d. ir š.m. sausio 1 d. siūlo pasinaudoti dviem naujais teisiniais instrumentais, kurie iš tiesų palengvina tiek bylinėjimąsi kitos Europos Sąjungos valstybės teisme, tiek Lietuvos teismo sprendimo įvykdymą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, greta jau seniai žinomos, bet ne tokios greitos Lietuvos teismo sprendimo pripažinimo užsienyje procedūros, ir Europos vykdomojo rašto procedūros, kuri, deja, taip pat gali būti taikoma ne visiems teismų sprendimams, o tik tais atvejais, kai skolininkas neginčijo skolos teisme. Tai Europos mokėjimo įsakymo procedūra, įsigaliojusi nuo 2008 m. gruodžio 12 d., ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų (iki 2000 Eurų, t.y. 6905,60 Lt) procedūra, įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šiais Europos Sąjungos instrumentais galima pasinaudoti tiek Lietuvos teisme, tiek bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės teisme, jei Jūsų ir skolininko gyvenamoji ar buveinės vieta skiriasi, t.y. jei Jūs, pvz., esate Lietuvoje, o Jūsų skolininkas – Ispanijoje. Jums tereikia užpildyti prie šias procedūras nustatančių Europos Sąjungos teisės aktų (2006 m. gruodžio 12 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006 nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą arba 2007 m. liepos 11 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007 nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) esančias standartines formas ir kreiptis į teismą. Jei Jūsų prašymas yra pagrįstas ir atitinka Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus, teismas išduos Jums standartinės formos Europos mokėjimo įsakymą arba, priėmęs sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą, – atitinkamą pažymą. Pvz., prašymas dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo Lietuvoje yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu, lygiu 1/4 tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena, tačiau ne mažesniu negu dešimt litų. Taigi ši procedūra yra ne tik patogi, bet ir pigesnė nei įprastas bylinėjimasis.

Šie dokumentai gali būti pateikti vykdyti bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje gyvena, yra arba turi turto skolininkas, be jokių tarpinių procedūrų. Tačiau reikėtų žinoti, kad jau pats vykdymas kiekvienoje valstybėje vyksta pagal tos valstybės nacionalinę teisę. Taip pat reikėtų atminti, kad Lietuvos antstoliai išieškoti „per sienas” negali, t.y. jei Jūsų skolininkas yra užsienyje arba yra Lietuvoje, bet čia neturi jokio turto, o užsienio valstybės banko sąskaitoje turi nemažą pinigų sumą, Lietuvos antstoliai, deja, Jums nelabai kuo gali padėti. Jums patiems (ar su Jūsų interesams atstovaujančių teisininkų pagalba) teks kreiptis į antstolius ar kitus teismo sprendimus vykdančius pareigūnus užsienyje.