Asta Astrauskienė

 • Asta_Astrauskiene_SGKA (Medium)

 • Advokatė, partnerė

  Kontaktai:


  SGKA legal partnerė, advokatė Asta Astrauskienė advokatės profesinę veiklą vykdo nuo 2010 m.

  Šiuo metu SGKA legal partnerė dirba su privačiais ir juridiniais Klientais, taip pat viešojo sektoriaus institucijomis.

  Darbas teisminėse, viešojo ir privataus sektoriaus institucijose formavo įvairiapusę teisinio darbo patirtį, kuri suteikia pasitikėjimo advokatės praktinėje veikloje.

  Advokatė Asta Astrauskienė specializuojasi ginčų sprendimo, vykdymo proceso, antstolių veiklos, viešųjų pirkimų ir prieglobsčio teisės srityse. Ji taip pat turi patirties rengiant teisės aktų projektus bei juos lydinčius dokumentus, teisines išvadas.

  Advokatė domisi vykdymo proceso teisiniu reguliavimu visose Europos Sąjungos valstybėse. Kartu su kolegomis Asta Astrauskienė prisidėjo prie koncepcijos kūrimo, kurios pagrindu  varžytinės buvo perkeltos į elektroninę erdvę.


  Specializacija

  • Vykdymo procesas Lietuvoje ir ES
  • Inovatyvus verslo skolų e-priteisimas
  • Teisminiai ginčai
  • Viešųjų pirkimų teisė
  • Migracijos ir prieglobsčio teisė
  • Šeimos teisė
  • Mokymai ir ekspertinė veikla

  Patirtis

  2009 m. ir dabar – Advokatė/Partnerė, Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

  2011 – 2015 m. Lektorė, Mykolo Romerio universitetas, Civilinio proceso katedra.

  2003 – 2004 m. Valdytoja, Lietuvos antstolių rūmai.

  2003 – 2004 m. Vyresnioji specialistė, LR teisingumo ministerija, Teisinių institucijų departamentas.

  1993 – 2003 m. Teismo posėdžių sekretorė, konsultantė, Vilniaus miesto apylinkės teismas; Vilniaus apygardos teismas.


  Išsilavinimas

  Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus universitetas, 2002 m.


  Narystės

  Lietuvos advokatūra

  ELENA (European Legal Network on Asylum) nacionalinio tinklo narė


  Kita veikla

  Teismų sprendimų vykdymo efektyvumo Europos Sąjungoje didinimas – banko sąskaitų areštas. Europos Komisija, ekspertė, 2011 m.

  Lietuvos antstolių rūmų, LR ambasados Gruzijoje ir Gruzijos Teisingumo ministerijos projektas „Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos vystymo vizija“, projekto vadovė – ekspertų padėjėja, 2007 m.

  Lietuvos antstolių rūmų organizuojamas tarptautinis seminaras „Teisminės reformos ir vykdymo proceso efektyvumas“ , ekspertė – projekto vadovė, 2005 m.


  Publikacijos

  Vykdymo proceso perkėlimo į elektroninę terpę koncepcija.

  Studija (bendraautorė). Vilnius: Teisė ir komunikacija, 2009. ISBN 978-609-8018-00-4.

  Dėl teisminių ir neteisminių dokumentų, gaunamų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismų ir kitų teisminių institucijų, įteikimo Lietuvos Respublikoje pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose  įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr.  1348/2000 vykdymo optimizavimo ir įteikimo funkcijos perdavimo Valstybės įmonei Registrų centrui kartu su Lietuvoje veikiančiais antstoliais. Galimybių studija (bendraautorė).