Advokatė Laura Kamarauskienė vedė mokymus “Vaiko teisių apsaugos problemos nacionalinės ir tarptautinės teisės taikymo kontekste”

2016 m. rugsėjo 30 d. SGKA Legal advokatė – partnerė Laura Kamarauskienė vedė mokymus VšĮ “Profesinio tobulinimo centro” organizuotame seminare, tema: “Vaiko teisių apsaugos problemos nacionalinės ir tarptautinės teisės taikymo kontekste”. Seminare dalyvavo beveik 40 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, advokatai, advokatų padėjėjai. Advokatė dr. Laura Kamarauskienė dažnai veda mokymus įvairiomis šeimos teisės, šeimos bylų su užsienio elementu nagrinėjimo ypatumų temomis: tarptautinio teismingumo, taikytinos teisės, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo ir kt., dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei teikia ekspertines išvadas šiose teisės srityse. 2015 m. gegužės 13 – 15 dienomis advokatė Laura Kamarauskienė buvo pakviesta kaip lektorė skaityti pranešimą ERA (Europäische Rechtsakademie) organizuotuose tarptautiniuose mokymuose Lietuvos ir užsienio advokatams “Tarptautinės skyrybos ir išlaikymas: teismingumas ir taikytina teisė”.