Advokatė Laura Kamarauskienė dalyvavo konferencijoje-diskusijoje „Ko reikia, kad vaiko teisės būtų užtikrintos?“

Advokatė Laura Kamarauskienė 2017 m. kovo 27 d. dalyvavo konferencijoje-diskusijoje „Ko reikia, kad vaiko teisės būtų užtikrintos?“, kurią organizavo Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.
Konferencija-diskusija siekiama sudaryti galimybes įvairių institucijų atstovams, vaiko teisių apsaugos srityje dirbantiems specialistams pateikti siūlymus, ką būtina daryti, kad būtų užtikrintos kiekvieno vaiko, ypač gyvenančio pažeidžiamoje aplinkoje, teisės ir apsauga, kad būtų užtikrintas ne deklaratyvus, o realus – efektyvus, sklandus ir geranoriškas visų kompetentingų institucijų specialistų bendradarbiavimas. Būtina siekti, kad vaikas, jo teisių ir interesų apsauga institucijų veikloje taptų prioritetu, o priimami sprendimai būtų grindžiami geriausių vaiko interesų principu.
„Kadangi daug tenka dirbti su šeimos bylomis, dažnai iškyla vaikų apklausos teisme, vaikų psichologinės ekspertizės skyrimo ir kiti jautrūs bei sudėtingi klausimai. Džiugu, kad visų vaikų teises ginančių institucijų atstovai, taip pat policija, prokuratūra, teismai vieningai sutaria, kad būtina siekti vieno bendro tikslo – ginti geriausius vaiko interesus. Tenka pripažinti, kad vaikų interesai gali būti pažeidžiami ne tik baudžiamosiose bylose, kuomet kalbame apie smurtą prieš vaikus, bet ir civilinėse – šeimos bylose, kuomet, deja, bet ne retai vaikai tampa nesutarimų ir pykčių tarp besiskiriančių tėvų įkaitais ir įrankiais. Visuomet tiek savo klientams, tiek kitai pusei stengiuosi išaiškinti, kad vaikai nėra daiktai, kuriuos tiesiog galima pasidalinti skyrybų metu ir kad joks teismo sprendimas negali būti vienintelė išeitis normaliam tėvų bendravimui su vaikais. Visų pirma patys tėvai turi būti sąmoningi ir siekti geranoriškai susitarti, kaip ateityje abu bendraus su savo vaiku, nei vienas jo nesisavindamas, o ne įtraukti vaiką į teisminį procesą, skirti jam ekspertizes bei palikti teismo nuožiūrai išdalinti vaiko laiką tarp tėvų. “ – sako advokatė Laura Kamarauskienė.