Advokatė Asta Astrauskienė sėkmingai atstovavo klientą – energiją tiekiančią įmonę – dėl paskirtos baudos už aplinkos teršimą mažinimo

Advokatė Asta Astrauskienė sėkmingai atstovavo klientą – energiją tiekiančią įmonę – dėl paskirtos baudos už aplinkos teršimą mažinimo. Šiame ginče Aplinkos apsaugos departamentas sprendimu už pažeidimą, kad į atmosferą be taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo bendrovė išmetė ir iki patikrinimo pradžios nedeklaravo atitinkamo kiekio teršalų bei deklaravo mažesnį, nei buvo išmestas į atmosferą teršalų kiekį deginant mazutą, taikė mokestinę sankciją, t. y. taršos mokestį paskaičiavo didesniu tarifu.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui konkrečią sankciją pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad tokia sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

Teismas, atsižvelgęs į suformuotus advokatų profesinės bendrijos SGKA Legal advokatės Astos Astrauskienės reikalavimus dėl taikomų sankcijų sumažinimo, pripažino, kad atsižvelgiant į aplinkybes, imperatyvių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje nevykdymas šiuo atveju nelaikytinas sąmoningu, tikslingai siekiant ekonominės naudos. Taip pat teismas pripažino, kad dažna teisės aktų kaita be abejo apsunkina ūkio subjektų galimybes tinkamai vykdyti jų reikalavimus, yra nesuderinama su teisinio tikrumo ir stabilumo principais. Nesant duomenų, kad bendrovė būtų siekusi tyčia sąmoningai nuslėpti mokesčius ar kad būtų sistemingai pažeidinėjusi įstatymus, teismas pritaikytą ekonominę sankciją bendrovei sumažino.